DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Febar Taujind
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 27 June 2008
Pages: 87
PDF File Size: 1.16 Mb
ePub File Size: 17.69 Mb
ISBN: 890-2-76511-232-6
Downloads: 55919
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardarisar

Konvencija o pravima djeteta Slijedeca pitanja spadaju u nadleznost ustanova Bosne i Hercegovine: Vojno osoblje NATO-a nosit ce obicno odore, i moze posjedovati i nositi oruzje ako je za to ovlasteno naredbama. Izvrsni sluzbenik mora postivati naredbe Ombudsmana i predsjednika Vijeca u stvarima koje se ticu njihovog administrativnog i dejtonsk osoblja.

Republika Srpska (1992–1995)

Sva nadlezna tijela u Bosni i Hercegovini suradjivat ce i osigurati neogranicen pristup: Izmjene i dopune 1 Postupak. Vlasti Republike Bosne i Hercegovine prihvatit ce kao valjane, bez placanja pristojbe ili naknade, vozacke dozvole koje osoblju NATO-a izdaju njihove drzavne vlasti. Vlasti Republike Bosne i Hercegovine olaksat ce svim primjerenim sredstvima sve pokrete osoblja, vozila, plovila, letjelica, opreme ili materijala sporazm koristenih luka, zracnih luka ili cesta.

Ne smiju se poduzimati nikakve umjetne promjene, osim sporazumom medju Strankama.

Sukladno tome, Stranke pozivaju zemlje koje su prihvatile izbjeglice da pomognu brzi povratak izbjeglica u skladu s medjunarodnim pravom. Ombudsman spprazum prisustvovati saslusanjima u upravnim stvarima i sastancima drugih tijela te moze uci i pregledati bilo koje mjesto gdje borave osobe lisene slobode ili gdje one rade. Bosnjaka, Hrvata ili pak Srba.

Mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti u BiH U roku od sedam dana nakon sto ovaj Sporazum u daljnjem teskt “Aneks” stupi na snagu, Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska zapocinju, na odogvarajuce visokoj politickoj razini, pregovore pod pokroviteljstvom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u daljnjem sporasum “OESS”kako bi se slozile o nizu mjera za povecanje medjusobnog povjerenja i smanjenje opasnosti od sukoba, u potpunosti se oslanjajuci xejtonski becki Dokument o pregovorima o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti OESS-a iz Stranke pozdravljaju spremnost medjunarodne zajednice koja pomaze izgradnju i financiranje stanovanja u Bosni i Hercegovini na prihvacanje kompenzacijskih obveznica, koje dodjeljuje Komisija, kao sredstva placanja, te na davanje prioriteta osobama koje imaju takve obveznice pri dobivanju mogucnosti stanovanja.

Medjunarodna konvencija o uklanjanju dejtonsik oblika rasne diskriminacije, Komisija za javna poduzeca l Stranke ovime osnivaju Komisiju za javna poduzeca “komisija” koja ce ispitivati osnivanje javnih poduzeca Bosne i Hercegovine za pruzanjem zajednickih javnih usluga, kao sto su komunalne sluzbe, energetika, postanske i komunikacijske usluge, a za dobrobit oba entiteta.

  LANDAU MECCANICA QUANTISTICA PDF

Povjerenik IPTFa moze zatraziti od Visokog predstavnika da poduzme odgovarajuce korake po primitku takvih obavijesti, ukljucujuci upozoravanje Stranaka na slucajeve nesuradnje, sazivanje Zajednicke komisije za civilna pitanja, konzultiranje s Ujedinjenim narodima, relevantnm drzavama i medjunarodnim organizacijama, o daljnjim mjerama. Svakoj osobi koja trazi naknadu umjesto povrata imovine, a za koju Komisija utvrdi da je zakoniti vlasnik imovine, bit ce dana pravicna naknada koju ce utvrditi Komisija.

Odredbe Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda od Pisma jednakog sadrzaja ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Privremena poboljsanja ili izmjene mogu se ukloniti diskrecionom odlukom zapovjednika NATO-a, te objekt vratiti u stanje koje je sto je vise moguce jednako prvobitnom stanju. One stoga pozivaju promatrace iz svih ostalih drzava clanica KESS i sve odgovarajuce privatne ustanove i organizacije dwjtonski to eventualno zele na promatranje tijeka postupka nacionalnih izbora u mjeri dopustenoj zakonom.

Sporazum o parafiranju Opceg okvirnog sporazuma za mir u BiH potpisan je na zavrsetku mirovnih pregovora u Daytonu, i smatra se sastavnim dijelom dokumenata parfiranih u Daytonu. Na temelju prilozene karte u mjerilu 1: NATO, njegova imovina i sredstva uzivat ce nadalje povlastice i imunitete navedene u toj konvenciji te kako je navedeno u ovom sporazumu. Sve izbjeglice i prognanici imaju se pravo slobodno vratiti svojim domovima.

Temeljna prava i slobode Stranke ce osigurati svim osobama, koje spadaju pod njihovu jurisdikciju najvisu razinu medjunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda, ukljucujuci prava i slobode osigurane Europskom konvencijom za zastitu ljudskih tekts i temeljnih sloboda te sporxzum Protokolima, kao i drugim medjunarodnim sporazumima navedenim u Dodatku ovog Aneksa.

Teksg NATO-a imat ce pravo, zajedno sa svojim vozilima, plovilima, letjelicama i opremom, na slobodan i nesmetan prolaz i nesmetan pristup u cijeloj Hrvatskoj, ukljucujuci hrvatski zracni prostor i teritorijalne vode.

Jednako teist, moja ce Vlada uz pomoc SAD dejtoneki drugih zainteresiranih vlada, poticati posjete znanstvenih, kulturnih, sportskih, skupina mladezi i slicnih skupina. Ako to ne bude slucaj, predsjednik i dopredsjednici sastaju se kao komisija i pokusavaju ishoditi suglasnost u dejtonskki od tri dana nakon glasovanja.

U tu svrhu, Stranke su se suglasile o vaznosti osmisljavanja novih oblika suradnje na podrucju sigurnosti radi izgradnje transparentnosti i povjerenja te postizanja uravnotezenih i stabilnih razina obrambenih snaga u najmanjem broju koji bi bio u skladu sa sigurnoscu pojedinih Strankaa i potrebom da se izbjegne utrka u naoruzanju u regiji.

  DELARUE 8650 PDF

Radi razrade detalja za Operaciju, uzimajuci u obzir i njezin daljnji razvoj, mogu se zakljuciti dodatni aranzmani. Clanovi Komisije, kao i clanovi njihovih obiteji koji nisu drzavljani Bosne i Hercegovine, uzivat ce iste privilegijei imunitete kao i diplomatski predstavnici i njihove obitelji u skladu s Beckom konvencijom o diplomatskim odnosima.

Sastav 1 Komisija ce biti sastavljena od pet clanova.

Dejtonski mirovni sporazum – Wikipedia

Stranke se nece mijesati u izbor odredista povratnika, niti ih smiju prisiliti da ostanu ili krenu u situaciji ozbiljne opasnosti ili nesigurnosti, ili u podrucja gdje nedostaje temeljna infrastruktura neophodna za nastavak normlanog zivota.

Ove aktivnosti ce ukljucivati tradicionalnu funkciju zastite i nadgledanja temeljnih tekwt porava i humanitarnih uvjeta, kao i provedbu odredaba iz ovog poglavlja. Medjunarodni ugovor o gradjanskim i politickim pravima,te njegovi Alternativni protokoli iz Osnivanje transportnog poduzeca 1 Stranke, priznavajuci hitnu potrebu za osnivanjem javnog poduzeca za organiziranje i upravljanje prometnom infrastrukturom, kao sto su to ceste, zeljeznicke pruge i luke, na obostranu korist, ovime u tu svrhu osnivaju Transportno poduzece Bosne i Hercegovine “transportno poduzece”.

Odluke se objavljuju i prosljedjuju zainteresiranim strankama, Visokom predstavniku navedenom u Aneksu Vlada Savezne Republike Dejtondki dopustiti ce slobodan tranzit kopnom, zeljeznicom, cestom, vodom ili zrakom sveg osoblja i tereta, opreme, robe i materijala svake vrste, ukljucujuci streljivo teksh je NATO-u potrebno za izvrsenje Operacije, kroz teritorij Savezne Republike Jugoslavije, ukljucujuci zracni prostor i teritorijalne vode Savezne Republike Jugoslavije.

Sve dok se izgradnja navedene ceste ne dovrsi, oba ce se entiteta koristiti dvjema privremenim rutama. Takve odluke odmah se proslijedjuju Narodnoj skupstini Republike Srpske, ako je njezinu stetnost izjavio clan s toga podrucja, odnosno bosnjackim poslanicima Doma naroda Federacije, ako je stetnost izjavio bosnjacki clan, ili pak hrvatskim poslanicima toga tijela, ako je stetnost izjavio hrvatski clan.

To ce obuhvacati pravo na koristenje potrebnih sredstava i sluzbi kako bi se osigurala potpuna sposobnost komuniciranja i pravo na besplatno koristenje cijelog elektromagentskog spektra u tu svrhu.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Sve oruzane snage u Bosni i Hercegovini imaju djelovati u skladu sporaazum suverenitetom i teritorijalnom cjelovitoscu Bosne i Hercegovine. Odluka ce biti konacna i obvezujuca, i Stranke ce je provesti bez odgadjanja. Predsjednistvo predlaze predsjednika Vijeca ministara koji preuzima duznost nakon potvrde od strane Zastupnickog doma.